If you found an error, highlight it and press Ctrl+ Enter or click here to inform us.

If you found an error, highlight it and press Ctrl+ Enter or click here to inform us.

If you found an error, highlight it and press Ctrl+ Enter or click here to inform us.

Standartlashtirish va maxsulot sifati

ser uzser ru

 

Korxonada zamonaviy sifatni boshqarish tizimi yaratilib, mahsulot sifati nazoratini kuchaytirish maqsadida ISO  2001:2008  (Oz Dst ISO 9001:2009) sifatni boshqarish tizimi joriy qilingan va Uz SMT  04.021.01390 sonli sertifikat olingan.

write essay for you

 

 

If you found an error, highlight it and press Ctrl+ Enter or click here to inform us.

If you found an error, highlight it and press Ctrl+ Enter or click here to inform us.

test2903